Projekty UE

 

PROJEKT DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4. Wzór na konkurencję Etap I

Tytuł projektu: „ Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Budokop – Beto Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem”

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez opracowanie strategii wzorniczej. W najbliższej przyszłości firma planuje intensywnie się rozwijać i inwestować. W pierwszej kolejności zaplanowane jest wprowadzenie na rynek nowych produktów (wytwarzanych z betonu) dotychczas nie wytwarzanych w firmie, co wiąże się z opracowaniem nowego desingu w celu dobrego skomunikowania i zaznaczenia nowości i odmienności nowych towarów m.in. pustaki szalunkowe, drenobeton, ciepły beton, ławki.

 

Planowane efekty realizacji projektu to kompleksowa analiza działania firmy, która w przyszłości pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności produkcji i tym samym na wzrost zysków.

Całkowita wartość projektu: 142 680,00 zł

Wkład EFRR: 98 600,00 zł

 

 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4. Wzór na konkurencję Etap II

Tytuł projektu: „ Wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej poprawą konkurencyjności firmy Budokop – Beton Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Budokop Beton Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających z przyjętej strategii wzorniczej i zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem. Wdrożenie rekomendacji z przyjętej strategii pozwoli na realizację głównego celu rozwojowego Spółki jakim jest uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów w postaci wyrobów z betonu w klasie standardowej, w klasie premium, wyrobów z betonu dla instytucji publicznych oraz betonu o walorach estetycznych.

 

Planowane efekty realizacji projektu to włączania do oferty nowych produktów wykonanych z betonu z uwzględnieniem procesów opartych o design.

Całkowita wartość projektu: 5 158 520,00 zł

Wkład EFRR: 2 898 100,00 zł

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE GREYFORM 2019
GREYFORM.PL NALEŻY DO GRUPY BUDOKOP BETON